Skip to main content

ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ

บริษัท ทีเอ็มดี ออโตเมชั่น จำกัด

ด้วยประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตเครื่องจักรเป็นเวลา 9 ปี จากการที่ทีมงาน ได้เคยร่วมงานในบริษัทผลิตและประกอบเครื่องจักรอัตโนมัติ ต่อมาได้รับงาน ให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรในลักษณะของ Freelance ให้กับบริษัท ต่างๆ อีกระยะเวลาหนึ่ง และด้วยความต้องการที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ ลูกค้ามากยิ่งขึ้น จึงได้ทำการริเริ่มจัดตั้ง บริษัท ทีเอ็มดี ออโตเมชั่น จำกัด ขึ้นมา

บริษัท ทีเอ็มดี ออโตเมชั่น จำกัด
TMD Automation Co.,Ltd.

วันที่จดทะเบียน
11 กุมภาพันธ์ 2557

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0145557000525

กรรมการบริษัท
นายอุเทน ธรรมดา

บุคลากร
วิศวกร 2 คน โฟร์แมน 5 คน ธุรการ 1 คน

ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท

ที่ตั้ง
111/1 หมู่ 5 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180